Formularz oceny pracownika

Nazwa *

Tytuł stanowiska *

Ocena za okres *

Data *

Oceniający *


Cele *

Wyniki *

Dodatkowe uwagi


Temat *

12345
Umiejętność radzenia sobie z multidyscyplinarnością zespołu
Entuzjazm i otwartość na projekty/zadania
Przestrzeganie zasad wewnętrznych i procesów (kart pracy itp.)
Kooperacja: zdolność do efektywnej pracy ze wszpółpracownikami, dypomatyczne rozwiązywanie konfliktów
Przedsiębiorczy i niezależny
Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zaleceniami
Podejmujący decyzję
Zobowiązania klienta
Umiejętności komunikacji (pisemne i ustne): przejrzystość, zwięzłość, dokładność
Umiejętności techniczne w odniesieniu do wymagań pracy
Ścisły umysł
Punktualność i obecność
Zdolności przystosowawcze: Zdolność do przystosowania zmian w organizacji wraz z zachowaniem efektywności
Kreatywność i umiejętność dostrzegania możliwości
Zarządzanie czasem: projekty/zadania są wykonywane na czas

Tylko przełożeni

12345
Wynik ankiety bottom-up w obliczu problemów technicznych, organizacyjnych, strukturalnych i/lub relacji
Umiejętność efektywnego przydzielania zadań innym
Kierownictwo: tworzenie ambitnego i motywującego środowiska pracy dostosowanego do strategii firmy
Kierownictwo: utrzymywanie rozwoju zawodowego podwładnych
Umiejętność gospodarowania zasobami, szacowania ryzyka, planowania budżetu i terminów

Cele rozwoju zawodowego

Cele wydajności osobistej

Cele projektu


Tu wpisz dowolne uwagi dotyczące powyższej oceny pracy.