regulamin sklepu

§ 1. Warunki ogólne

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: http://www.sklep.currenda.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

Sklep http://www.sklep.currenda.pl/ prowadzony jest przez firmę:
Currenda Sp. z o.o.
NIP: 585-13-49-001

Adres do korespondencji:
Al. Niepodległości 703a
81-853 Sopot
Tel: 058 550 38 75
e-mail: marketing@currenda.pl

Zakup w sklepie internetowym oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§ 2. Zawieranie umowy

Zamówienie wiąże tylko wówczas, jeśli spółka Currenda niezwłocznie wyśle potwierdzenie jego otrzymania na adres e-mail wskazany przez użytkownika. Currenda może poinformować użytkownika na wskazany przez niego adres e-mail o tym,  że w danym momencie ze względu na dłuższy termin oczekiwania na poszczególne produkty przyjęcie zamówienia jest możliwe tylko w części, i poprosić użytkownika o podjęcie decyzji, czy:

a) użytkownik rezygnuje z zamówienia w całości, 
b) użytkownik podtrzymuje zamówienie w możliwej do zrealizowania części, a rezygnuje 
z pozostałej części, 
c) użytkownik podtrzymuje zamówienie w całości i wyraża zgodę na przedłużenie ważności
swojej oferty o wskazany w zawiadomieniu czas.

Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenie, która obowiązywała w chwili złożenia zamówienia. W pozostałym zakresie spółka Currenda może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają podatek VAT i są wyrażone w złotych.

§ 3. Formy płatności

Użytkownik płaci za zamówiony produkt przelewem na rachunek Sklepu Currenda, co jest podstawą do zrealizowania zamówienia. Firma Currenda Sp. z o.o. wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.  Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z numerem NIP.

§ 4. Dostawa

Zamówienie jest realizowane w terminie od 3 do 7 dni roboczych od wpływu zapłaty należności na rachunek Spółki. W przypadku oferty „książka na zamówienie” realizacja następuje w terminie od 14 do 31 dni roboczych od wpływu zapłaty należności na rachunek Spółki. Currenda dostarcza produkty wyłącznie na terytorium Polski. Dostawa kurierem nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej. Dostawa następuje na adres wskazany przez użytkownika; uprawnienie osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie jest badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny, lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta, to odpowiedzialność za to ponosi użytkownik.

§ 5. Reklamacje

Jeżeli kupujący nie jest osobą fizyczną, która nabywa produkty w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, to do umowy sprzedaży stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o sprzedaży. Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) mogą być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami. Kupujący traci wymienione wyżej uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia nie zgodności produktu/towaru z Zamówieniem nie zawiadomi o tym Spółki Currenda. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod adresem: Currenda Sp. z o.o. Al.Niepodległości 703A, 81-853 Sopot. W reklamacji należy opisać wadę produktu/towaru, który musi być przesłany z powrotem wraz z reklamacją. Zwrot pieniędzy za zakupiony produkt/towar zostanie zwrócony na rachunek bankowy, z którego wpłynęła należność.

§ 6. Procedura składania i realizacji zamówień

Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk "Zamówienie". 
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma Currenda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane. Firma Currenda Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości. Aby otrzymać fakturę VAT, niezbędne jest podanie numeru NIP

§ 7. Prawo odstąpienia od zakupu

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku 'O ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny' (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie http://www.sklep.currenda.pl/ bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Termin czternastodniowy, w którym Klient może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Firma Currenda Sp. z o.o. zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki. Zwrotowi podlegają koszty dostawy do Klienta oraz koszt zamówionego produktu. Srzedający nie zwraca kosztów odesłania zwracanych towarów ani żadnych innych opłat manipulacyjnych. Koszt odesłania produktu do sklepu pokrywa Kupujący. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego. Firma Currenda Sp. z o.o. nie przyjmuje żadnych przesyłek opatrzonych formułą za pobraniem.

§ 8. Dane osobowe

Dane osobowe gromadzone są przez naszą firmę z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 26.08.2002r. Rejestracja w naszym sklepie lub złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Każdy Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: marketing@currenda.pl z tytułem "rezygnacja".